Tải xuống các giấy tờ liên quan đến thủ tục

Có thể tải từ đây các giấy tờ thủ tục nhập học và điều kiện tuyển sinh.
Khi đăng ký xin học, nộp đơn thực tế, trường hợp ở trong nước Nhật, hãy đặt hẹn trước, sau đó mang hồ sơ cần thiết đến trường (Không được gửi bưu điện).
Trường hợp ở nước ngoài, hãy liên lạc với trung tâm du học gần nhất, hoặc liên lạc với trường và làm theo hướng dẫn.

Hãy chú ý

Trong trường hợp tải mẫu giấy tờ và điền vào, người xin học nhất thiết phải ghi tên bằng chữ viết tay, không chấp nhận hồ sơ đánh trên máy tính.
Không nhận hồ sơ bằng thư điện tử.
Đóng dấu là dấu thực tế, và đóng dấu trực tiếp. Không chấp nhận dấu điện tử.

Tải xuống

Điều kiện tuyển sinh

Xem nội dung Tải xuống

Bộ hồ sơ giấy tờ thủ tục nhập học

Xem nội dung Tải xuống(PDF) Tải xuống(excel)